“Dialogu par Eiropas nākotni” mērķis ir apkopot un strukturēt Latvijas iedzīvotāju idejas/priekšlikumus nākotnes Eiropai.

manaeiropa.manabalss.lv Latvijas iedzīvotājiem dod iespēju iesniegt savu priekšlikumu Eiropas nākotnei, kā arī iepazīties ar iesniegtajiem priekšlikumiem un par tiem balsot.